Airco Check

Airco is niet alleen voor koeling in de zomer maar ook in de winter heeft u er veel gemak van. Drogere lucht zorgt voor minder condens, dus geen beslagen ramen. Laat uw aircosysteem goed onderhouden. Ook in de winter is een goede werking van de airco van belang. Regelmatige controle is dus sterk aan te bevelen.

Om werkzaamheden aan airconditioningsystemen te mogen verrichten is een STEK erkenning vereist. Auto Venderbosch Totaal Serivce BV beschikt als een van de weinige autobedrijven in Nederland over zo’n erkenning. Daardoor kunnen wij u zowel voor reparaties als voor inbouw achteraf van dienst zijn.

In Nederland wordt als gevolg van een Europese Verordening een programma gevoerd dat onder meer is gericht op de sector koeltechniek. De belangrijkste doelstelling in de koeltechniek betreft het voorkomen van het weglekken van CFK’s, HCFK’s en HFK’s uit koel- en airconditioninginstallaties en -apparatuur. STEK is aangewezen door de minister van VROM om door middel van een erkenningsregeling zorg te dragen voor de implementatie van milieuregelgeving in Nederland

Het doel van de erkenningsregeling is de bevordering van het zorgvuldig werken aan koel- en airconditioninginstallaties en -apparatuur zodat emissie van CFK’s, HCFK’s en HFK’s wordt voorkomen. STEK werkt in overleg met de branches aan een continuproces van vakmatige verbetering van de erkende bedrijven en de daarin werkzame personen op het gebied van het omgaan met CFK’s in koel- en airconditioninginstallaties en -apparatuur.

Uiteindelijk betekent dit voor u dat wij een vertrouwd adres zijn voor alle voorkomende werkzaamheden aan uw airconditioning. Wij werken met de meest moderne apparatuur die voldoet aan de strengste milieueisen op dit gebied.